P2013-12-22 - Гаалийн хяналт шалгалт хичээлийн асуултууд

1.       Гаалийн хяналт шалгалтын талаарх ойлголт

2.       Гаалийн хяналт шалгалтын эрх зүйн үндэслэлүүд

3.       Гаалийн хяналтын хэлбэрүүд тэдгээрийн ялгаа

4.       Гаалийн хилээр орох бараа тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалт хийх

5.       Гаалийн хилээр гарах бараа тээврийн хэрэгсэлд хяналт шалгалт хийх

6.       Гаалийн хяналтанд авах үйл ажиллагаа

7.       Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны талаарх ойлголт

8.       Гаалийн онцлог нэрийн барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн талаар

9.       Барааг борлуулах үйл ажиллагаа

10.   Гаалийн хяналтанд гаалийн тэмдэглэгээг ашиглах нь

11.   Мэдүүлэг бичиг баримтын гаалийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

12.   Хүний биед үзлэг хийх үйл ажиллагаа

13.   Гаалийн хяналтын талбайн талаарх ойлголт

14.   Гаалийн түр агуулахын үйл ажиллагаа

15.   Гаалийн зуучлагч бүртгэгдсэн мэргэжилтний талаарх ойлголт

16.   Гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт

17.   Онцлог үүргийн нислэг үйлдэх

18.   Барааг саатуулах үйл ажиллагаа

19.   Байр агуулахад үзлэг хийх үйл ажиллагаа

20.   Гаалийн үнэлгээг тодорхойлох аргачлал

Сэтгэгдэл бичих :: Найздаа илгээх
idiomatic-dormant