P2014-2-16 - Симинарын сэдэв

Ангилал: Гаалийн түүх

1.       Дэлхий гааль татварын түүхэн хөгжил

2.       Монгол улсын эртний улс орнуудын гааль татварын бодлого

3.       Их Монгол улсын үеийн гааль татварын бодлого

4.       Манжийн үеийн шинэ засгийн бодлого түүний мөн чанар

5.       Үндэсний гаалийн алба үүссэн үе

6.       ТТЭЗ-ийн үеийн гааль

7.       ЗЗЭЗ-ийн үеийн гааль

8.       Гаалийн өөрчлөлт шинэчлэлт

9.       Гаалийн байгуулагын үйл ажиллагаа

10.   ГУБ-ын ажил үүргийн онцлог ажид үүргийн хувиар

11.   Гаалийн хууль тогтоомжийн нэр томьеоны тайлбар

12.   Гаальд мэдүүлэх үйл ажиллагаа

13.   Зорчигч түүнийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх

Сэтгэгдэл бичих :: Найздаа илгээх
idiomatic-dormant